Постъпила жалба пред Комисията за защита на конкуренцията блокира обществената поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи на 20-километров участък от пътя Мездра - Ботевград, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура". Повече подробности не се съобщават.

Това е второ блокиране на процедурата, като предишното беше през септември, което наложи обявяване на поръчката отново. Това стана на 12 октомври миналата година. Разширението на 33 км от пътя между Мездра и Ботевград е обособено в два лота.

Пътят ще бъде с две платна с по две ленти за движение в посока, с габарит 20 м, т.е. двойно по-широко от настоящото. Трасето ще следва съществуващия път, който ще бъде разширен до новия габарит, а настоящото трасе ще бъде основно ремонтирано и реконструирано, където е необходимо.

Общата индикативна стойност на участъка между Мездра и Ботевград е близо 302 млн. лв. без ДДС. Проектът ще се финансира със средства от републиканския бюджет.

За първи път при изпълнението на обществените поръчки за строителство на двата участъка от пътя ще се приложи нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора да се разплати на изпълнителя, след като бъде подписан Акт 16 за завършване на обекта и има издадено разрешение за ползване на новопостроения пътен участък.

От пътната агенция посочват, че направлението Видин – Ботевград, което е с дължина 167 км, е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г., тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите "Хемус", "Тракия" и "Струма".