Областната администрация на Софийска област  е първата администрация, която въведе система за управление, сертифицирана по международния стандарт ISO 37001:2016 – „Системи за управление за борба с подкупването“, съобщават от пресцентъра на Областната управа. 


Стандартът е разработен във Великобритания и след успешното му действие, се превръща в международен стандарт. В България до сега нямаше структура, която да го е въвела. 


Въвеждането на стандарта гарантира абсолютна прозрачност на всички видове административни услуги в осъществяването и провеждането на държавната политика в областта на управление и разпореждане с държавна собственост на територията на областта, координация и административен контрол на общинските съвети и общините на областта. 


Сертифициращата фирма по ISO 37001:2016 e TUV HELLAS.


Въвеждането на сертификат „Антикорупция“ още веднъж показва решителността на областния управител Илиан Тодоров и администрацията на Софийска област да се работи в насока пресичане на опитите за корупция и превенция на подкупването. 


Сертификатът е част от цялостната антикорупционната политика на областна администрация на Софийска област, която включва и Меморандум за сътрудничество с Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Това се казва още в съобщението до медиите.