На редовната сесия на Общинския съвет за обсъждане и приемане на Бюджета 2019 на Община Ботевград бе разискван въпроса за нов гробищен парк. Общинският съветник от ГЕРБ Дамян Маринов се поинтересува защо не са предвидени средства за проучване, проектиране и изграждане на нов гробище парк, като подчерта, че това е един доста наболял проблем, който не търпи отлагане във времето. Той попита общинското ръководство дали са предприети конкретни действия за разрешаването му. 


Кметът Иван Гавалюгов отговори, че има предвидени средства  за проучвателни и проектантски дейности, които не са свързани с капиталови разходи за изграждане на обект, и те са заложени в перо „външни услуги”. 


Кметът припомни, че все още не е постигнато пълно съгласие относно предложеното от общината място за нов гробищен парк – пустееща земеделска земя – общинска собственост, намираща се на юг от язовир „Мали лаг”.  Той заяви, че то отново ще бъде подложено на обществено обсъждане. Включително ще бъде разгледано и предложението на съветника Георги Георгиев, според когото новият гробищен парк трябва да бъде изграден в южната част на ЖК „Васил Левски” – над общинския жилищен блок. 


„Нека хората да преценят кое място е по-удачно. Аз ще се съобразя с мнението на болшинството”, каза Иван Гавалюгов.  


Кметът обясни още, че в момента тече процедура по изработване на нов Общ устройствен план, където ще бъда преотредени съответните територии за гробищен парк.  „През тази година категорично трябва да имаме определено място, за което ще движим процедури за изграждане на нов гробищен парк, тъй като новото уширение, което през тази година ще започне да се използва, сигурно ще стигне за 5-10 години. Не всички починали се погребват в новата част, използват се и стари семейни гробове в старата част”, обясни Иван Гавалюгов пред местния парламент. 


Както съобщихме по-рано днес, общественото обсъждане ще се проведе на 19.02.2019г. от 18:00 часа в зала 14 /партер/ в сградата на общинската администрация.