От днес в село Липница тръгва подписка в подкрепа на инвестиционното намерение на Сдружение „Математици, информатици и роботици без граница” за превръщане на бившето училище в Липница в обучителен център по иновативни дисциплини и местни занаяти. 


Подписите се събират в смесен магазин „Фурната”, който се намира в центъра на населеното място, съобщиха организаторите – жители на Липница. С подписката те настояват още докладната, в която се предлага бившето училище в Липница да бъде предоставено за безвъзмездно ползване за срок от десет години на неправителствената организация, да бъде внесена отново в Общинския съвет и да получи подкрепа. 


Подписката е адресирана до кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов и до председателя на Общинския съвет Любомир Лилов. Текстът към нея гласи: 


Уважаеми господа, 


С настоящата подписка изразяваме категорично несъгласие с решението на Общинския съвет да не подкрепи предложението сградата на бившето училище в село Липница да бъде отдадена за безвъзмездно ползване за срок от десет години на Сдружение „Математици, информатици и роботици без граници”, което има намерение да я превърне в обучителен център по иновативни образователни дисциплини, да я ремонтира и поддържа.  


Като жители на Липница и хора, свързани с това населено място, настояваме органът на местното самоуправление в нашата община да оказва подкрепа на инвестиционните намерения, които ще възродят селото и ще помогнат за неговото развитие, а не да пречи на тяхната реализация. Затова желаем докладната с предложението за безвъзмездно предоставяне на бившето училище в село Липница на неправителствената организация да бъде внесена отново за разглеждане в Общинския съвет и да получи необходимата подкрепа. 


Припомняме: http://botevgrad.com/news/75185/Prevrashtaneto-na-bivsheto-uchilishte-v-Lipnica-v-obuchitelen-centar-po-inovativni-disciplini--pod-vapros/