Голям интерес към  подписката в подкрепа на инвестиционното намерение на Сдружение „Математици, информатици и роботици без граници” да превърне бившето училище в Липница в обучителен център по иновативните дисциплини. Освен в селото, подписи се събират в Ботевград – магазин Веаuty – в центъра, срещу часовниковата кула, и на други места в града. Подписката има подкрепата на ботевградчани и липчани, живеещи в София, които искат нашият край да се развива и да се дава „зелена светлина” на такива идеи.  


Подписи ще се събират до края на другата седмица, след което ще бъдат внесени в общинската администрация. Как общината ще реагира на подписката – на този въпрос кметът Иван Гавалюгов отговори така:  „При всички положения на следващата редовна сесия ще внеса отново докладната за безвъзмездно отдаване на сградата за срок от десет години на Сдружението с нестопанска цел, което кандидатства и има желания да развива там учебна дейност. Надявам се болшинството общински съветници да вземат според мен разумното решение да подкрепят това предложение, а тези, които не го подкрепиха на редовната сесия през януари, да са преосмислили своята позиция. В противен случай сградата е обречена на разрушаване. Естествено ние няма да го допуснем, но ще се наложи с общински средства да я поддържаме. Тя има нужда от спешен ремонт на покривната конструкция - това е само един от проблемите. Ползвателят на сградата поема ангажимент, че ще извърши съответните подобрения и ремонтни дейности и ще я поддържа с грижата на добър стопанин. С оглед предмета на дейност, който ще се развива в тази сграда, сме счели за целесъобразно да не искаме финансова облага или наем.  Все пак става дума за учебни дейности. Това ще даде възможност да се случат някои полезни и хубави неща покрай обучителния процес. При всички положения родителите ще придружават децата си, които през почивните и ваканционни дни ще учат там. Вероятно ще започне някаква първоначална форма на предоставяне на туристически услуги, тъй като тези хора ще трябва да преспят някъде. Млади и инициативни хора от селото проявяват готовност да предоставят стаи и цели къщи на туристи, които по една или друга причина ще посетят Липница. А това е една много основателна причина да се посети самото село – ако там има ученици, които се обучават, и то по такива иновативни предмети. Говорим за ученици с определени дарби, с висок потенциал за развитие в определени области. Все пак зад това Сдружение не стоят случайни хора. Нещата са доста прозрачни. Мисля, че всяка една община би подкрепила реализирането на една такава дейност на територията на своите замиращи малки селца.”.


В допълнение кметът на Ботевград заяви: „Радвам се, че ръководството на организацията е счело, че тази база и това място отговарят на техните условия. Доста недалновидно и глупаво ще бъде, ако общината не спомага за развитието на една такава инвестиция, и то в обучение на млади хора. Впоследствие, когато тази дейност се развие, от Сдружението имат намерение да закупят самата сграда, което е най-нормалното и естествено продължение на инициативата.”.