На 7 февруари в Дирекция „Бюро по труда” Ботевград се проведе работна среща между работници и служители от фирма „АЛС България” ЕООД - Мусачево, на които предстои да бъдат освободени от работа, и представители на работодателите -  „Граммер” АД, „Начев” ООД и „Сенсата Технолоджис България” ЕООД. 


Във връзка с предстоящото прекратяване на дейността на фирма – „АЛС България” и освобождаване от работа на трудещите се във фабриката в с.Мусачево, община Елин Пелин, с местоживеене в община Ботевград, Бюро по труда - Ботевград организира приемна в помощ на работещите от закриващото се предприятие, като ги свърза с подходящи работодатели.


Търсещите работа лица имаха възможност за директни контакти с представители на фирмите, запознаване с дейността им, информиране за условията на труд, както и потребностите от работна сила.


Форумът даде възможност за постигане на договореност за заемане на предложените работни места, което е и основна цел на посредническата дейност на териториалните структури на Агенцията по заетостта.


На работната среща присъстваха 35 лица, част от които изявиха желание да постъпят на работа веднага.