ДО Г-ЖА МИЛА МАНЧЕВА
И КОЛЕКТИВА НА СУ „ХРИСТО ЯСЕНОВ“ -  
ЕТРОПОЛЕ


УВАЖАЕМA ГОСПОЖО МАНЧЕВА,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,


За мен е удоволствие да поздравя Вас и Вашия колектив по случай патронния празник на СУ „Христо Ясенов”- Етрополе.
Използвам този празничен повод, за да Ви пожелая да продължавате да следвате добрите традиции, утвърдени от дълголетната история на Вашето училище и да откривате нови перспективи за неговото успешно развитие.
Уважаеми учители,
Искам да пожелая на всички Вас най-вече здраве, енергия и вдъхновение. Нека всяка следваща година Ви носи много  успехи, повече възможности за творчески изяви и заслужено признание.
Скъпи ученици,
Уважавайте учителите си, вярвайте им, работете усърдно и сбъднете мечтите си!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ