Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността „Финансов контрольор” към Дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“


Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Финансов контрольор ”:


1. Да притежават минимална образователна степен  „Магистър”. 


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2 /две/ години.


3. Да притежават следните компетентности: да познава  и ползва действащата нормативна уредба и нормативни актове в областта за която ще отговаря, организационна компетентност, работа в екип и клиенти.


4. Допълнителни изисквания , носещи предимство:


 -   компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office и Ажур - L;


- висше  икономическо образование;


- стаж в бюджетна организация.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка, УП-3.


5. Документи за придобита квалификация.


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите  01.03.2019г. до 29.03.2019г. включително


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.


Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115