Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
412 новини с етикет: Община Ботевград

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Младши експерт „ТСУ“ в отдел „Териториално и селищно устройство“ Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър. 2...

Община Ботевград отново ще подаде заявление до Междуведомствената комисия към Министерски съвет за финансиране на три обекта: укрепване и подобряване на хидравличната проводимост на река Новаченка в с. Новачене, укрепване и подобряване на хидравличната проводимост на река Чешковица във Врачеш;..

Община Ботевград има готовност да кандидатства по проект “Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика, мярка “Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“, за финансиране ремонта на две стари асансьорни уредби – в поликлиниката и в блок 4..

Днес Община Ботевград изплати еднократни помощи на 59 майки, подали заявления в периода 01.10.2023 - 31.12.2023 г. Общият размер на преведените средства е 30 500 лв. 28 майки с висше образование са получили по 600 лв. Една майка – също с висше образование, е получила 1 200 лв. за близнаци...

По програма на Министерството на образованието и науката ще бъдат финансирани проекти на шест училища в община Ботевград. Общият размер на средствата е 2 564 196 лева. От тях 1 500 000 лева са за изграждане на нов физкултурен салон със съблекални в ОУ “Васил Левски“ – с. Новачене...

Община Ботевград има инвестиционни намерения за ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ в ЖК “Васил Левски“, но те не са в посока, която ще му даде възможност за разкриване на нови паралелки. Поет е ангажимент през настоящата година да завърши проектирането за разширяване на сградата..

Процесът за отдаване на хижа “Рудината“ за стопанисване на Община Ботевград тръгна положително. Същевременно Областната управа предприе ход в обратната посока – включи хижата в концепция за интегрирани териториални инвестиции. Това е проект, в който администрацията на областта..

Общинска администрация - Ботевград приема заявления за участие в процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ с пълния набор от съпътстващи документи до 19.02.2024 г. включително. Приетите заявления ще бъдат проверени и  връщани..

В Общинския съвет и общинската администрация е постъпило писмо от Агенция “Пътна инфраструктура, в което ги уведомява, че е изготвен проект за изменение на парцеларен план за обект “Модернизация на участък от път I-1 /Е 79/ Мездра – Ботевград.  Проектът е одобрен със заповед..

От началото на година в общинската администрация е назначен служител, който ще отговаря за горските територии на общината. Той е със съответната специалност, компетентност и трудова практика и ще изземи част от основните функции и дейности, които екологът на общината е съвместявал до този..

« предишна123456следваща »