Асоциацията на българските лидери и предприемачи организира в Ботевград безплатно обучение от серията “BOSS - Моята успешна история като собственик на бизнес”. То е насочено към безработни и неактивни лица (включително студенти и майки), които имат желание да получат знания и умения в областта на предприемачеството и съдействие за създаване на собствен бизнес. Освен това ще бъде обърнато внимание и на това какви възможности съществуват за финансиране на дадена бизнес идея. 


На 14.03.2019 г. от 19:00 ч. в хотел Ботевград ще се проведе информационна среща по проекта BOSS, на която лекторите ще се представят и ще дадат подробна информация за обучението. Самото обучение ще се проведе в рамките на 6 дни - между 25-30 март 2019 год. от 9:00 до 17:30 ч. в хотел „Ботевград”. Успешно завършилите ще получат сертификат за своето участие. 


Събитието е безплатно, но регистрацията е задължителна на този линк: https://goo.gl/forms/FtwzHNooQOHTlguq2 


Повече информация може да намерите във Фейсбук: https://www.facebook.com/BOSSbyABLE/, както и на страницата на проекта:https://www.startupnavigator.eu/services


За въпроси може да се свържете с организаторите на: yivanova@ablebulgaria.org


„B.O.S.S. - МОЯТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ КАТО СОБСТВЕНИК НА БИЗНЕС”, е проект на Сдружение “Асоциация на Българските лидери и предприемачи” (ABLE) и се изпълнява съгласно договор номер BG05M9OP001-1.023-0045-C01 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос № 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачеството”.