Община Етрополе спечели проектно предложение за отпускане на  безвъзмездна финансова помощ по реда на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. на Министерството на младежта и спорта за обект: Ремонт на Спортна зала „Стоян Николов” град Етрополе. Общата стойност на проекта е  116 533.88 лв.
Настоящият проект обхваща дейности, свързани с подобряване на общото състояние на помещенията и повишаване комфорта по време на спортуване и провеждане на спортни мероприятия.


По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
• Цялостен ремонт на покрива с PVC мембрана;
• Цялостна подмяна на тревната настилка в спортната зала;
• Подмяна на окачените тавани  и осветителните тела;
• Подмяна на старите настилки с нови;
• Цялостна подмяна на санитария в бани и тоалетни;
• Изкърпване на мазилка и боядисване с латекс;
• Подмяна на врата.
Текст и снимки: Общината