Завършиха строително-ремонтните дейности по водохващането на р. „Милкьовица“ в Гурково. Те бяха осъществени от ЕТ „Петър Дончев“, като изразходваните средства са малко под 4 900 лева.


Ремонтът е включен в инвестиционната програма на Община Ботевград за 2019 г. Предвид труднодостъпното място, повечето дейности са извършени ръчно. Разчистени са дървета и храсти около водохващането и е оформена площадка и подход към реката.


Специално за преградната стена на реката са събрани, пренесени и иззидани речни камъни. Върху тях е положена армировка и бетон. Монтирана е захранваща тръба ф90, както и метална тръба ф250 за почистване от наноси. Около водохващането е изградена и санитарно-хигиенна зона със стоманобетонови колове и бодлива тел.