Със заповед №РД 15-111/20.03.2019г. на Кмета на община Етрополе във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент на 26 май 2019г. са образувани двадесет /20/ избирателни секции в Община Етрополе.


Това са:


1.261800001-гр.Етрополе, кв."8", Снек-бар "Маркос"
2.261800002-гр.Етрополе, СУ "Хр.Ясенов"/кл.стая 1-ви етаж/
3.261800003-гр.Етрополе, СУ "Хр.Ясенов" /кл.стая 2-ри етаж/
4.261800004-гр.Етрополе, СУ "Хр.Ясенов", кл.стая, начален етап
5.261800005-гр.Етрополе, Сп.зала "Чавдар", кафе-1 -ви етаж
6.261800006-гр.Етрополе , СУ "Хр.Ясенов", Първи корпус, 1-ви етаж, 3 стая
7.261800007-гр.Етрополе, Сп.зала "Стоян Николов"
8.261800008-гр.Етрополе, НЧ "Тодор Пеев-1871"
 9.261800009-гр.Етрополе, ОУ "Хр.Ботев" /вход от към бул."Руски"/
10.261800010-гр.Етрополе, ОУ "Хр.Ботев" /вход от двора/
11.261800011-гр.Етрополе, ОУ "Хр.Ботев" /стола/
12.261800012-гр.Етрополе, МБАЛ Етрополе
13.261800013- с.Рибарица /салона на кметството/
14.261800014-с.Ямна /м. Златичора, салона на кметството/
15.261800015- с.Ямна /м.Чертиград, салона на читалището/
16.261800016-с.Бойковец /салона на читалището/
17.261800017-с.Брусен, с.Оселна /Пенсионерски клуб/
18.261800018-с.Лопян, /ОУ "Хр.Ботев"/
19. 261800019-с.Лъга /Пенсионерски клуб/
20.261800020-с.М.Искър /салона на кметството/


Избирателните списъци вече са поставени на обозначените места и всеки, които има право на глас може да провери имената си в тях и съответната избирателна секция, в която може да гласува, съобразно своята адресна регистрация.


Източник: Общината