От днес 6 октомври започна планираното прекъсване на електроенергията в общината поради ремонтни и други дейности по ел.мрежата и съоръженията.
Прекъсването ще продължи до 10 октомври при следния режим по дни и часове:
На 06.10.2008 г. от 09.00 до 16.30 ч. в с.Брусен                                                        
На 07.10.2008 г. от 10.00 до 16.00 ч. в с.Бойковец, гр.Етрополе-кв.„Баш Самоков”         
На 08.10.2008 г. от 10.00 до 16.00 ч. в с.Лъга                                                            
На 09.10.2008 г. от 10.00 до 16.00 ч. в с.Лопян                                                               
На 10.10.2008 г. от 10.00 до 16.00 ч. в с.Малък искър, с.Брусен, с.Лопян