Днес  /23.04.2019г./ от 18:00 ч. в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1884“ - Ботевград ще се проведе обща среща с ученици, завършващи 7 клас, и техните родители, на която ще бъдат представени възможностите за продължаване на средно образование в гимназиите в Ботевград.


Инициативата е на Консултативния съвет по образование при Община Ботевград. Тя се реализира във връзка с изпълнение на дейностите, заложени в „Стратегията за развитие на образованието в община Ботевград за периода 2018 - 2023 г.“