Подаваната информация трябва да е относима към дейността на МВР по време на изборния процес


От 7 май до 27 май 2019 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита линия на МВР (телефон 02/982 22 32 и e-mail izbor@mvr.bg ) за приемане на сигнали, свързани с нарушения на изборния процес при подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.


Подаваните на откритата линия сигнали трябва  да са относими към дейността на МВР по време на изборния процес.