Преди около седмица започна изкърпването на дупки по улиците в Трудовец. Изпълнител на ремонтните дейности в селото е фирма "Микра". 


В селата Гурково, Елов дол и Липница изкърпването на дупките приключи, съобщи кметът Иван Гавалюгов по време на днешния брифинг с местните медии. То ще продължи по график в селата Литаково и Врачеш. 


"Във Врачеш изкърпването ще започне в началото на юни. Там ще се извършва и цялостно пресфалтиране на улици, заложении в общинската програма за финансиране на капиталови разходи", съобщи още кметът Гавалюгов. 


В селата Скравена, Новачене и Литакаво преасфалтирането ще бъде съобразено с предстоящото извършване на строително-монтажни дейности по проекта за подмяна на водопроводната мрежа в трите села.  


"Има график, който се следва и се спазва стриктно при изкърпването и преасфалтирането на улици в отделните населени места на общината. Разбира се, разминаване с графика може да има само при влошени метеорологични условия”, обясни Иван Гавалюгов.


Продължава и изкърпването на дупки по улиците в Ботевград, което също се извършва по график и схема, която беше публикувана. 


Предстои основен ремонт на пътя за Липница – от разклона за Боженица до самото село, който е в изключително лошо състояние. Направен е оглед на участъка и е изготвена количествено-стойностна сметка. Фирма „Пътстрой”, която е концесионер на кариерата, е поела ангажимент да извърши за своя сметка ремонта от разклона за село Боженица до входа на кариерата в землището на Липница, като тази площ е над 2 000 кв. м. За сметка на общинския бюджет ще бъдат изкърпени 3 000 кв.м. – от входа на кариерата до селото. 


В края на миналата година беше изкърпен пътят между Боженица и Елов дол и между Елов дол и село Курново. През тази пролет бе ремонтиран пътят между Липница и Елов дол и бяха закърпени дупките на пътя между Новачене и Боженица.


Междувременно БКС почиства избуялата растителност покрай общинската пътна мрежа и покрай част от републиканската. Тази дейност ще продължи през целия пролетно-летен сезон.