Община Ботевград ще поиска съгласието на местния парламент за отпускане на 11 200 лева за довършителен ремонт на помещенията, определени за музейна сбирка в ОУ „Любен Каравелов” в Трудовец. 


През месец март тази година е извършен ремонт на учителската стая в учебното заведение и бе започнат такъв на помещенията за музейна сбирка. Директорът на училището – Илияна Марчовска, е отправила молба до общината да бъдат отпуснати необходимите средства за довършване на ремонта – „да се подмени осветителната инсталация и да се изпълнят интериорно – завършващите покрития”.


След откриване на учебната 2019/2020 година в училището в Трудовец ще се честват 190 години образователно дело. Във връзка с предстоящата кръгла годишнина, Илияна Марчовска се обръща за съдействие към общината за подобряване на материално-техническата база. „Учителската стая вече е обновена и има съвременен облик, но отпуснатите средства не достигнаха за довършване на „Музейната сбирка”, посочва тя в докладната до общинското ръководство. 


Докладната записка за отпускане на сумата е включена в дневния ред на редовното заседание на ОбС, насрочено за 30 май.