7 548 избиратели са упражнили правото си на вот в община Ботевград към 17.30 часа. Избирателната активност към този час е 26.65 на сто. Припомняме че общият брой на имащите право да гласуват на изборите за Европейски парламент в нашата община е 28 321. 


Изборният процес протича нормално. Няма възникнали проблеми с машините за гласуване, съобщиха от общинската администрация. 


Изборният ден приключва в 20 часа. Ако в този час има чакащи пред избирателните секции, те ще бъдат допуснати да гласуват.