Поради планирани актуализации и поддръжка на системата за електронни винетки от 17 ч. до 19 ч. на 29 май 2019 г. (сряда) услугите за купуване на електронни винетки няма да бъдат достъпни.


Препоръчваме на клиентите, които планират пътуване, да купят електронна винетка преди този период, за да избегнат санкции.