„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:
Салонен управител


Изисквания към кандидатите:
Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма, или средно образование и 3 г. стаж в туризма;
Добро владеене на Английски език;
Познания по компютърните и други автоматизирани системи за извършване на дейността по обслужване на клиенти;
Познания на нормативните изисквания за първичната счетоводна отчетност;
Отлична компютърна грамотност – Microsoft Word, Excel, Outlook;
Умения за работа в екип, организираност, вежливост, отговорност, ръководни умения, отлични комуникативни умения.


Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография;
Мотивационно писмо;
Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


Месторабота: Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 12.06.2019 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.