В Общинска администрация – Ботевград е постъпила писмо от Зорница Ташева - директор на ДГ „Детелина“ - Врачеш, с молба за разрешаване на проблема със състоянието на тераса към първия етаж на сградата. Тя изтъква, че сегашното състояние на терасата е много лошо и опасно за живота и здравето на децата.


„Липсата на отводняване на терасата е довело до нейното разрушаване, парапетът към нея е от изгнили и счупени греди“, посочва директорът в писмото си.  


Специалисти от Община Ботевград са направили оглед на откритата тераса и са изготвили индикативна количествена сметка, описваща необходимите ремонтни дейности за възстановяването и.


Нужните финансови средства за реализирането на текущия ремонт са на стойност 32 300 лева с ДДС. Ръководството на Община Ботевград предлага на ОбС да даде съгласие за отпускане на средствата. Докладната записка е включена в дневния ред на сесията, насрочена на 13 юни.