Община Ботевград иска съгласието на местния парламент за проучване на възможностите за подобряване и разширяване на материално-техническата база на: ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”,  ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Ботевград, ОУ „Н. Й. Вапцаров” и детските градини „Слънце”, „Синчец” и „Кокиче”. Тази стъпка се предприема за създаване на по-добри условия за провеждане на обучителния процес  в съответните училища и детски градини, както и в изпълнение §4 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование. Преминаването към едносменен режим на обучение в учебните заведения също поражда необходимостта да се проучат възможностите за разширяване на съществуващата база, съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-3 от 21.12.2015 год. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, като целта е изграждане на нови кабинети по природни науки, актови и многофункционални зали, помещения за библиотеки, столови, салони за физкултура, помещения за факултативни учебни часове, свързани с иновации и други. Това се посочва в докладната на общинското ръководство до местния парламент. Предложението е внесено за разглеждане на предстоящата извънредна сесия на Общинския съвет.