Дирекция „Социално подпомагане” ще има нова приемна в Ботевград. Тя ще помещава на партерния етаж в административната сграда на бившата общинска фирма „Родина-75 И”. В момента приемната на Дирекцията се намира до Клуба на инвалида.  


Помещението, в което е разположена,  е общинска собственост и предстои да бъде ремонтирано по проект „Хетеротопии. Ботевград – Лесковац”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. По него се предвижда изграждане на промотиращ център в едно от крилата на сградата на общинската администрация, който включва туристически информационен център, телецентър за презентации и зала за модерно изкуство. Именно това налага преместването на приемната. От Агенцията за социално подпомагани са идвали на място и са изразили съгласие с предложението на общината тя да се помещава в сградата на „Родина-75 И”. 


На едно от следващите заседания на ОбС общинското ръководство ще внесе предложение за безвъзмездно предоставяне на помещението, което e малко над 30 кв.м., за нуждите на местната структурата на Агенцията.