За поредна година община Ботевград, със съдействието на местни институции, организира едномесечно лятно забавление за деца. Инициативата „Весело лято в града“ стартира на 1-ви юли от 10:30 часа с аеробика „Скачайте, дечица“ с ръководител Иванка Христова, която ще се проведе в балетната зала на Народно читалище „Христо Ботев 1884“. В периода до 26-ти юли за децата са осигурени ежедневни и разнообразни занимания. 


Желаещите да участват в заниманията, трябва да представят декларация от родител/настойник. Готов формуляр за попълване се предоставя от общинската администрация, стая № 15, от 19.06 до 28.06. 2019 г. 


ЕТО И ПЪЛНАТА ПРОГРАМА НА „ВЕСЕЛО ЛЯТО В ГРАДА“ – 2019 г.


От 1-ви до 26 юли


01.07 – 10:30 ч. Аеробика „Скачайте, дечица“ 


Място: Балетна зала на  НЧ „Христо Ботев 1884“ 


02.07 – 10:00 ч. Творилница за деца с усмихнати лица  


Място: Център за подкрепа на личностно развитие


03.07 – 10:30 ч. Аеробика „Скачайте дечица“ 


Място: Балетна зала на  НЧ „Христо Ботев 1884“ 


04.07 – 10:00 ч. Творилница за деца с усмихнати лица  


Място: Център за подкрепа на личностно развитие


05.07 – 10:00 ч. Работилница творилница на открито 


Място: Център за социална рехабилитация и интеграция 


08.07 – 17:30 ч. Скаутско парти 


Място: Парк на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“


09.07  - 10:00 ч. „Нарисувай България“ – историческа работилница 


Място: Исторически музей – Ботевград 


10.07 – 17:30 ч. Животински свят – занимателни и образователни игри


Място: Парк на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ 


11.07 – 10:00 ч. „Твори и рециклирай“ 


Място: Център за социална рехабилитация и интеграция 


12.07 – 10:30 ч.  „Здрав дух в здраво тяло“ – йога за деца 


Място: Балетна зала на НЧ „Христо Ботев 1884“ 


15.07 – 17:00 ч. „Щура лаборатория“ – научна шоу програма 


Място: Пл. „Освобождение“


16.07 – 10:30 ч. Среща с приказни герои и детската писателка Радостина Николова 


Място: Библиотека „Иван Вазов“ при НЧ „Христо Ботев 1884“ 


17.07 – 10:30 ч. „Здрав дух в здраво тяло“ – аеробика за деца 


Място: Балетна зала на НЧ „Христо Ботев 1884“


18.07 – 10:00 ч. Лятна читалня на открито с игри и забавления 


Място: Градинката пред библиотека „Иван Вазов“ /зад Общината/  


19.07 – 10:00 ч. Играя, съобразявам се, толерантен съм 


Място: Център за социална рехабилитация и интеграция


22.07 – 10:00 ч. Водна аеробика 


Място: Открит плувен басейн 


23.07 – 10:00 ч. Игри за уверени деца 


Място: Център за социална рехабилитация и интеграция


24.07 – 10:30 ч. Здрав дух в здраво тяло – йога за деца 


Място: Балетна зала на НЧ „Христо Ботев 1884“ 


25.07 – 10:00 Интерактивни игри за превенция на агресивно поведение 


Място: Център за социална рехабилитация и интеграция


26.07 – 19:00 ч. Детска дискотека с танци под небето 


Място: Градски парк