Кабелни оператори от цялата страна се събраха днес на протест пред Министерския съвет. Недоволството им бе породено от наскоро проведената показна акция на ГДБОП, при която беше иззета техника на няколко кабелни оператора в Южна България, в резултат на което десетки населени места, между които областни и общински центрове, останаха без телевизия и интернет в продължение на часове.  


Днешният протест бе организиран от Националното сдружение на кабелните оператори „Клуб 2000”, което подготви и внесе открито писмо до министър-председателя Бойко Борисов. В писмото се казва: „Случаят е абсолютно безпрецедентен в европейски мащаб и това бе признато от представител на  „Европол”, който сподели пред медиите, че това е най-мащабната операция от подобен характер, провеждана някога в ЕС. Браво на малка България, че прави такива големи полицейски операции! Какво обаче реално постига тази конкретна операция, освен бурно недоволство сред засегнатите граждани и организации? Апропо, до масови протести не се стигна единствено защото целият кабелен сектор и най-вече самите кабелни оператори се впрегнаха ударно да възстановяват доставката на интернет.”.


В писмото подробно са описани последиците от проведената акция. Те са систематизирани в шест точки. Прекратена бе поддържаната от кабелните оператори интернет телефонна връзка със системата 112, поради което хиляди хора от засегнатите райони не са имали никаква връзка с пожарна и Бърза помощ. Преустановена бе и работата на сървърите, които архивират за нуждите на борбата с престъпността и националната сигурност IP-активностите на потребителите на интернет, като същите са били иззети и сега, в случай на терористичен акт например, компетентните органи не могат да противодействат, гласят две от точките.  


Националното сдружение на Кабелните оператори поставя конкретни искания, като подчертава, че те са структурирани по важност, „с което ще се постигне преодоляването на наболелите проблеми в телекомуникационния бранш”.  


В писмото до премиера са формулирани 12 основни искания, които публикуваме: 


1. Да се предоставят равни условия за бизнес при уреждане на търговските взаимоотношения между малки или големи телевизионните програми от една страна и малки или големи кабелни и спътникови оператори от друга страна;


2. Да се задължат телевизионните организации публично да оповестяват поотделно цените, на които продават правото за разпространение на всяка своя телевизионна програма - еднакви за всички, без отстъпки, пакетиране или други условия;


3. Да се задължават телекомуникационните предприятия да формират самостоятелна част „авторски и сродни права” в цената и в документа, удостоверяващ съответно плащането на крайния потребител или абонат, както и да формират самостоятелна част за ползваната инфраструктура;


4. Отчитане на все по-нарастващото присъствие на IP платформените оператори в анализа на пазара на ТВ съдържание. Отново напомняме, че няма вече интернет оператор без двойна услуга - ТВ + интернет;


5. Да не се изисква разрешение за разпространение и да не се изисква заплащане, когато радио или телевизионната организация се финансира от реклами;


6. Да не се изисква разрешение и да не се изисква заплащане, когато Законът за радио и телевизия предвижда задължително разпространение на радио- и/или телевизионна програма или Съветът за електронни медии е взел решение за това;


7. Да не се изисква разрешение и да не се изисква заплащане, когато преизлъчването по безжичен път или препредаването по електронни съобщителни мрежи на програмата се извършва едновременно с първоначалното излъчване или със закъснение и радио- и телевизионната организация вече е разрешила или възложила разпространението на тази програма за същата територия чрез спътниково, наземно радио- и телевизионно разпръскване, през кабел или през интернет при свободен достъп за потребителите;


8. Така нареченият „справедлив размер на изплащане на възнаграждения” следва да е пропорционален на гледаемостта и рейтингът на всяка ТВ програма, измерен от независима оторизирана агенция;


9. Считаме за целесъобразно да има механизъм и орган, който да наблюдава (одитира) телевизионните програми за спазване на горепосочените мерки, като наказанията за нарушенията следва да бъдат адекватни;


10. Възнаграждението за авторски и сродни права да е обвързано с реалната гледаемост на съответната програма в България;


11. Да се уточни терминът „препредаване“ като „едновременното, непроменено и несъкратено излъчване чрез кабел или безжична система на първоначално предаване от друга държава по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, на телевизионни или радиопрограми, предназначени за приемането им от публиката.” С оглед съответствие с директива 93/83/ЕИО на Съвета относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторско право и сродните му права, приложими за спътниково излъчване и кабелно препредаване; 


12. Равнопоставеност между големи и малки телекомуникационни предприятия в отношенията им към инфраструктурата. Да се раздели физическата инфраструктура и телекомуникационната дейност на „БТК“ АД в отделни дружества, което ще подобри конкурентоспособността между субектите в процеса и ще премахне наблюдаваното явление кроссубсидиране.