Колективът на Техническата професионална гимназия  „Стамен Панчев”  днес разпространи декларация, с която изрази подкрепата си за инж. Катя Ценева, която вчера бе дисциплинарно уволнена от поста директор на училището.
„Ние, всички учители и служители на ТПГ, декларираме несъгласието си с бруталното дисциплинарно уволнение на инж. Катя Ценева.
Това е човекът, положил безспорни усилия за съживяването, развитието и утвърждаването на училището. Нейният доказан професионализъм и всеотдайност в работата могат да бъдат достойни само за пример, а не за наказание. Заявяваме пълната си морална подкрепа с надеждата, че мнението ни ще бъде зачетено от властимащите институции” – се казва в декларацията.
Граждани се присъединяват с подписка към декларацията на колектива на гимназията.