И тази година за четвърти пореден път в периода между 5 и 7 юли ще се проведе Националният поход  „Ком – Емине за три дни”, организиран от Туристическо дружество „Старопланински турист” – гр. Етрополе. Целта на мероприятието е целият маршрут „Ком – Емине”, известен като „Маршрут на Дружбата”,  да бъде разделен  на девет участъка, които да бъдат покрити за периода от  три поредни дни от участниците в инициативата, като всеки отделен маршрут се поема от отделна група.
За тази година е планирано в походът да се включат около 75 души - членове на туристическото дружество, симпатизанти, както и други, проявяващи интерес лица, което да доведе до популяризиране на туризма сред населението.
Предвидено е като участници да се включат велосипедисти и мотористи за някои от маршрутите.
Организаторите на похода е възможно да направят промени в програмата,  съобразно метереологичната обстановка, за което ще  бъде публикувана допълнително информация във фейсбук страницата на дружеството.
Мероприятието се организира със спомоществователството и спонсорството на Община Етрополе, за което организаторите изразяват сърдечните си благодарности.
Публикуваме актуалната програма за похода, като на фейсбук страницата на туристическото дружество своевременно ще бъде отразявано придвижването на екипите по маршрутите.
Желаем успех на всички участници!
ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧЕТВЪРТИЯ НАЦИОНАЛЕН
ПОХОД "КОМ-ЕМИНЕ ЗА ТРИ ДНИ" - 2019 г.


І-ви маршрут: х. Ком – х. Петрохан – гара Лакатник:
Тръгване на групата  на 05.07.2019 г. от град Етрополе към х. Ком, на отстояние 135 км. от град Етрополе. Очаквано пристигане на групата в  хижата около  8,00 ч., след което се отправят в посока връх Ком и х. Петрохан по маркирания туристически маршрут Е3. Очаквано пристигане в хижа Петрохан – около 17,30 ч. Нощувка в хижата и потегляне на 06.07.2019 г. в посока хижа Пробойница с очакван пешеходен преход около 5 часа. Нощуване – на палатки. На 07.07.2019 – отправяне в посока гара Лакатник. Отпътуване за Етрополе.

ІІ-ри маршрут: гара Лакатник – х. Лескова – х. Витиня – х. Кашана:
Тръгване на групата на 05.07.2019 г. от гр. Етрополе в посока с. Лакатник на отстояние 125 км. от град Етрополе. Очаквано пристигане на групата около  9,00 ч., след което се отправят в посока х. Лескова – очакван около 10-часов пешеходен предох и нощувка в хижата. На 06.07.2019 г. – отправяне в посока х. Витиня по маршрута - 10-12 часов преход. Очаквано пристигане в хижа Витиня – около 20,30 ч. Нощувка в хижата и потегляне на 07.07.2019 г. към х. Кашана с 10-12часов преход. Очаквано време за финал на маршрута – около 18 ч. и потегляне в посока Етрополе.
ІІІ-ти маршрут: х. Кашана – х. Георги Бенковски – х. Ехо - Троянски проход:
Тръгване на групата с МПС  на 05.07.2019 г. от гр. Етрополе към х. Кашана на отстояние 16 км. от град Етрополе. Отправяне в  посока х. Георги Бенковски. Очаквано пристигане след 10-часов преход – около 20,00 ч. Нощувка в хижата и потегляне на 06.07.2019 г. в посока х. Ехо. Очакван 10-часов преход и нощувка в хижата. На 07.07.2019 г. – отправяне към Троянски проход с около 9-часов преход и отпътуване в посока Етрополе.
ІV-ти маршрут: Троянски проход – х. Добрила – з. Ботев – х. Тъжа:
На 05.07.2019 г. група туристи от гр. Габрово се отправят в  посока х. Добрила със 7-часов преход. Очаквано пристигане – около 20,00 ч. Нощувка в хижата и потегляне на 06.07.2019 г. в 7,00 часа към заслон Ботев. Планиран преход за 7,5 часа. Нощувка там и на 07.07.2019 г. – отправяне към х. Тъжа и гр. Априлци. Очакван преход – около 7 часа
V- ти маршрут: х. Тъжа – х. Узана – пр. Шипка
Тръгване на групата на 05.07.2019 г. от гр. Етрополе към гр. Априлци и последващ пешеходен преход до х. Тъжа. Нощувка и отправяне на 06.07.2019 г. към х. Узана с очакван  9-часов преход. Пристигане на х. Узана  около 21,00 ч. Нощувка в хижата и потегляне на 07.07.2019 г. към прохода Шипка. Пристигане около 13 ч. и отпътуване в посока Етрополе.
VІ-ти маршрут: пр. Шипка – х. Бузлуджа – х. Грамадлива - Прохода на републиката
Тръгване на 05.07.2019 г. от гр. Етрополе към прохода Шипка на отстояние 164 км. Следва преход до х. Бузлужа за около 2,5 часа и отправяне към х. Планинец с още 5-часов преход. Нощувка в хижата и отправяне на 06.07.2019 г. към  х. Грамадлива с преход за около 6 часа. Преспиване в хижата и отправяне на 07.07.2019 г. към Прохода на републиката. Отпътуване към Етрополе.
VІІ-ми маршрут: Прохода на републиката - х. Чумерна - пр. Вратник – гр. Котел
Тръгване на 05.07.2019 г. от гр. Етрополе към Прохода на Републиката. Отправяне към х. Чумерна около 9 ч. със 10-часов преход. Нощувка на хижа Чумерна и на 06.07.2019 г. потегляне към прохода Вратник с 9-часов преход. Нощувка на палатки и от там на 07.07.2019 г. потегляне за 10 часов преход към гр. Котел. Отпътуване към град Етрополе.
VІІІ-ми маршрут: гр. Котел – х. Върбишки проход - Ришки проход – с. Дъскотна
От гр. Котел тръгва група, която се отправя към х. Върбишки проход. Нощувка в хижата и отправяне на 06.07.2019 г. в посока Ришки проход. Нощувка на палатки и отправяне на 07.07.2019 г. към с. Дъскотна. Пристигане около 19 ч.
ІХ-ти маршрут: с. Дъскотна – с. Козичино - н. Емине
Тръгване на групата на 05.07.2019 г. от гр. Етрополе към с. Дъскотна. Следва пешеходен 5-часов преход до х. Топчийско и нощувка там. На 06.07.2019  преход до с. Козичино с 6-часов преход и нощувка. На 07.07.2019 г. отправяне към н. Емине с 11-часов преход и отпътуване към гр. Етрополе.


Координатор и отговорник на мероприятието:
Цанко Нинов – председател на ТД „Старопланински турист”
гр. Етрополе, тел. за контакт: 0882966497