Древната тракийска крепост – селище Чертиград се намира почти по средата на вододелното било между Стара река и Черни Вит, между селата Брусен, Лопян, Ямна и Черни Вит. Крепостта е разположена на високо плато, обградено от всички страни със стръмни отвесни скали, високи до 100 м., което я прави труднодостъпна и лесноотбраняема.
Всяка година около края на април-началото на май се организира традиционен поход до крепостта „Чертиград”. Тази година ще се бъде на 30.04.2016г. /събота/. Пътуването е със собствен транспорт или с автобуса по направление Етрополе – Брусен, който пътува всеки ден.
Разписанието го има на сайта на Община Етрополе: http://etropolebg.com/etropole/index.php/transport/obshtinski
За контакти: Катя Дочева – 0886813474 Туристически информационен център – 072067335; 0884179637;