Община Ботевград спечели пореден проект по Красива България. Този път осигурените средства са за изграждане на външен асансьор към административната сграда. Съоръжението е за удобство на гражданите, ще улесни и достъпа на възрастни хора и хора с увреждания до служителите в общинската администрация. 


Общата стойност на вече сключения договор е 113 000 лв., от които 96 000 са национално финансиране – от бюджета на Министерството на труда и социалната политика, а 17 000 лв. ще бъдат осигурени от собствени средства на Общината. 


Срокът за изпълнение на договора е до 25 ноември тази година. До средата на следващия месец ще бъде избрана фирма - изпълнител на проекта.