Избирателите, които на местните избори на 27 октомври т.г. искат да гласуват за кмет и общински съветници в населено място, различно от постоянния им адрес, трябва да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес в съответната администрация до 12 октомври. Условие обаче е да имат настоящ адрес поне от шест месеца преди деня на вота, т.е. поне от 27 април т.г.

Това са част важните дати за предстоящите избори за кметове и общински съветници, обявени от Централната избирателна комисия (ЦИК) спрямо разпоредбите на Изборния кодекс.
6 септември - след консултации за състава им при кмета на съответната община ЦИК назначава общинските избирателни комисии;
11 септември - партиите и коалициите подават заявления за участие на местните избори в ЦИК, а комисията ги регистрира;
16 септември - партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления в общинските избирателни комисии за участие в местните избори, а комисиите ги регистрират;
24 септември - партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети предлагат, а общинските избирателни комисии регистрират кандидатските листи;
25 септември - общинските избирателни комисии изпращат в ЦИК списъци с регистрираните кандидати; тогава се провежда и жребият за номерата партиите и коалициите в бюлетината, а номерата на местните коалиции и инициативните комитети следват поредността на регистрация им;
26 септември - ЦИК утвърждава образеца на бюлетините;
27 септември - начало на предизборната кампания;
30 септември - общинските избирателни комисии назначават секционните избирателни комисии след консултации между партиите;
12 октомври - краен срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес; избирателите с трайни увреждания могат да поискат да гласуват в подвижна избирателна кутия;
16 октомври - кметовете на общините обявяват на видно и достъпно място и на интернет страницата на съответната община списъци на заличените лица;
19 октомври - всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник;
25 октомври - край на предизборната кампания;
27 октомври - изборният ден започва в 7 и завършва в 20 часа; правото на глас се упражнява само с хартиена бюлетина.