Със свое решение Централната избирателна комисия определи възнагражданията  за Общинските избирателни комисии (ОИК) и за секционните избирателни комисии за местните избори на 29 октомври т.г.
Председателят на ОИК ще получи 1870 лева, зам.-председател 1775 лева, секретар – 1775 лева и членовете по 1685 лева.
За първия тур на изборите се определя възнаграждение за председател на Секционна избирателна комисия /СИК/ от 275 лева, зам.председател 245 лева, секретар 245 лева и член – 215  лева
За участие в обучението на СИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 40 лв. на всеки участвал в обучението. За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали в деня преди изборите, както и за подреждане на помещението за гласуване, се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.
Членовете на СИК/, които представят протоколите  и другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение от 25 лева.
При провеждане на втори тур на изборите се изплаща ново възнаграждение в същия размер.