УВАЖАЕМИ МИНЬОРИ И СЛУЖИТЕЛИ В МИННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, 


Приемете моите поздравления към Вас по случай Деня на успението на Св. Иван Рилски - Професионален празник на българските миньори!
По този повод изказвам своето уважение и признателност пред неуморния Ви труд, усилия и професионализъм, които влагате в нелеката Ви и отговорна работа!
На всички пожелавам от сърце здраве, благополучие, лични и професионални успехи, делници, изпълнени с ползотворна работа и удовлетворение от постигнатото!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С уважение:


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ