Вчера към 19 часа в Ботевград пристигна специализирана лаборатория на Столичната Пожарна, която направи  замервания на въздуха в Ботевград. Малко по-късно  - към 21.30 часа със съдействието на РИОСВ пристигна и  лаборатория на Изпълнителната Агенция по околна среда. И двете лабораториии са  специализирани за замервания при аварийни ситуации. „Направени са замервания за въглеродни оксиди, азотни оксиди, серендиоксид и метан. Уредите не са отчели завишени стойности” – заяви екологът Ева Нишева. Тя подчерта също, че при вчерашния пожар няма разлив на масла, каквато информация се е появила в публичното пространство.
Тепърва причините за пожара и нанесените щети ще се установяват.