Обновената общинска читалищна библиотека „Иван Вазов“ днес е домакин на семинар, на който присъстват библиотекари от двете съседни общини – Ботевград и Правец. Организатор на събитието е Столична библиотека. То се провежда със съдействието на библиотеката в Ботевград.


Темите на семинара са: Унификация на първичната библиотечна документация и инвентаризация на библиотечния фонд – нормативни изисквания  и практики; Новите технологии в работата на библиотеките – 3D писалки и програмиране със SNAP и роботи Finch.


Днешният семинар е първото официално събитие, което се провежда в местната библиотека след обновяването й. Обстановката е изключително приятна и предразполага посетителите и библиотекарите да се чувстват удобно и добре. 


Участниците в обучението бяха посрещнати от главен библиотекар Людмила Чудомирова, която ги запозна с реализираните проекти за осъвременяване на общинска читалищна библиотека „Иван Вазов“. Тя предостави думата на секретаря на Община Ботевград Стефка Граматикова, която също отправи поздрав към гостите. 


„Както г-жа Чудомирова каза, радваме се да бъдем домакини на тази среща, още повече, след като в общинската библиотека, виждате, са създадени много приятни условия за работа и за организиране на редица събития за жителите на общината, които могат тук да се срещат със знанието чрез книгите. Разбира се, и по най-модерните начини за това – доказателство е, че Вие сте в момента в компютърната зала на библиотеката“, каза Стефка Граматикова. По-нататък в изказването си тя подчерта, че и преди осъвременяване на сградата, библиотеката е работила активно за провеждане на срещи и различни инициативи, като част от тях са били насочени към малките жители на общината.


„Надявам се, че след Вашето обучение, разменяйки добри практики и опит, ще бъдете още по-активни в отстояването именно на тази мисия на библиотеките – образоване на най-малките жители на общината и вдъхновяване те да бъдат с приятеля си в ръка – книгата“, каза още секретарят на Община Ботевград.   


Да припомним, че проектът за въвеждане на мерки на енергийна ефективност в сградата на общинската администрация включваше и помещенията на библиотеката, където бяха извършени следните ремонтни дейности: топлоизолация на стени; топлоизолация на покрив; подмяна на дограма; подмяна на отоплителна инсталация; въвеждане на енергоспестяващо осветление. 


По друг проект- „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ - Ботевград“, също изготвен от общината, бяха осигурени средства за ново библиотечно оборудване за детския отдел.