Поради продължителното засушаване, водоизточниците в цялата община са със силно намален дебит. Във връзка с този проблем, кметът на Община Ботевград призовава местните жители към премерено и пестеливо ползване на водата за питейно битови нужни. 


„Ако продължи засушаването и безводието през следващите няколко месеца, има реален риск да се стигне до критично ниски нива на водите в язовир „Бебреш“. Затова бих желал по-рано, още повече, имайки като обеца на ухото проблемът от 2016 година, гражданите да го имат предвид и да ползват водата пестеливо, естествено в рамките на нормалното обслужване“, каза по време на днешния брифинг с местните медии кметът Иван Гавалюгов. Той съобщи, че в момента нивото на язовира е 12,60 метра под кота преливник. Нивото на мъртвия обем в язовира е 23 метра. „Имаме достатъчно сериозен запас вода, но това не означава , че не съществува риск“, допълни градоначалникът. 


Иван Гавалюгов съобщи, че е предприел всички необходими действия, за да може дружествата  ВиК – София ЕООД и Напоителни системи – клон Ботевград да предприемат в спешен порядък мерки за постъпване на количествата вода във водопреносната система на Ботевград, а не да се губят по аварии и други места. 


„По данни, които имаме от Напоителни системи и ВиК София се констатира, че между 40 и 50 000 куб. метра вода на денонощие излизат от язовира, а в резервоарите и в системите на ВиК – София постъпват едва около 10 000 куб. метра вода. Излиза, че около 30 000 кубика се губят между язовира и водопреносната система на община Ботевград. ВиК София пое ангажимент да отстрани в спешен порядък шест такива аварии – над Жабешкото блато, преди моста на Врачеш, при сливите в Ботевград и на други места“, съобщи още Иван Гавалюгов. 


По думи на кмета, Община Ботевград има категорично уверение, че обичаният заподозрян за източване на язовира -  МВЕЦ „Бебреш“, не работи и няма да заработи, докато водоизточникът не достигне до съответното ниво, за което централата има разрешение да черпи вода.    


В момента най-сериозни затруднения изпитват малките населени места – Елов дол и Липница, които ползват само собствени планински водоизточници. Това съобщи още Иван Гавалюгов.