Водомерът бе монтиран вчера от собственика на язовир Бебреш – „Напоителни системи“ ЕАД. До поставянето на новите датчици се стигна след дългогодишните спорове за количествата вода, изразходвани от общинския ВиК оператор.


Водомерът, който е бил монтиран на главната тръба още при построяването на съоръженията и е трябвало да отчита дебита, от много години не измерва точно, заявиха представители на Напоителни системи.