На 24 септември общинското ръководство организира обществено обсъждане на три инфраструктурни проекта от изключителна важност за жителите на община Ботевград. Проектите ще бъдат представени в обновената зала „Ботевград“ при следния график:


1. 14:30 ч. - Проект за „Въвеждане на енергоспестяващи мерки и основен ремонт на сградите на МБАЛ – Ботевград“ - автор на проекта: арх. Весела Георгиева – проектантско бюро „Главпроект 1946“


2. 17:00 ч. - Представяне на „Концепция за пространствено и архитектурно–художествено оформление на централна градска част на Ботевград“ - автор: „Никифоров студио“ ЕООД


3. 18:30 ч. - Проект за изграждане на „Хотел и тренировъчна зала към многофункционална зала Ботевград в УПИ III, кв.80 по плана на гр. Ботевград“ - автор на проекта: арх. Весела Маркова


И трите проекта са възложени от Община Ботевград. Всички заинтересовани граждани и организации са поканени да се запознаят с проектите и да изразят своето становище по тях.