От края на 2016 година Община Ботевград въведе нова система за стимулиране на раждаемостта. Освен помощ при раждане, майките ще получават и финансова помощ при записване на детето в детска градина. Първите помощи от втория транш ще бъдат изплатени тази есен и са за децата, родени след 1 януари 2017 год. 


Припомняме: Майките с висше образование ще бъдат подпомагани за раждане на дете с 1000 лева, които ще им бъдат отпуснати на три етапа: 600 лв. след раждане и по 200 лв. при записване на детето в детско заведение, а след това в училище; майките със средно ще получават по 800 лв. – 500 лв. при раждане и по 150 при записване на детето в детска градина и училище; майките с основно ще получават по 500 лв. – 300 след раждане на дете и по 100 при записването му в детската градина и училище; майките без образование ще бъдат подпомагани със сума в размер на 350 лв. – 200 след раждане и по 75 при записването в детска градина и в училище. 


Майките, живеещи в селата, записали децата в детски заведния и училища в съответното населено място, ще получават за втори и трети етап допълнително по 50 лева над определената сума за подпомагане. 


На финансово подпомагане на втори етап подлежат само майките, заявили и получи подпомагане на първи етап. На финансово подпомагане на трети етап подлежат само майките, заявили и получили подпомагане на втори етап. Условието не се прилага в случаите на осиновяване. 


Заявлението за подпомагане на втори и трети етап при постъпване в детска градина и училище се подава от майката/законен представител на детето  в периода от 1 септември до 30 октомври. 


При постъпване в детска градина и училище децата да са редовно имунизирани, с изключение на тези с трайни противопоказания за ваксиниране. 


Родителите да удостоверят липса на просрочени задължения към община Ботевград  или да имат действащото споразумение за разсрочено плащане на задълженията. 


Средствата за подпомагане на младите семейства ще се осигуряват от собствени приходи на Община Ботевград. 


През последните четири години Община е отпуснала общо 468 700 лева за финансово подпомагане на 935 майки по първия етап – за раждане на дете.