Майките отвоново ще получават еднократни помощи при раждане на деца. Социалната инициатива на общината ще бъде подновена през настоящата година. За целта кметът Георгиев ще внесе докладна на една от предстоящите сесии на ОбС за отпускане на средства. Ако парите бъдат гласувани, помощи ще получат всички жени, станали майки от началото на 2008 год.

Критерият за определяне размера на помощите остава образованието на майките.