През изминалата седмица влезе в сила кадастрална карта за всички населени места на територията на Община Ботевград. Става дума за извън урбанизираната територия - поземления и горския фонд. Това означава, че всичките скици, които се заявяваха и издаваха от общинските служби по земеделие, или така наречените „Поземлени комисии“, вече ще се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Тази промяна се прави в изпълнение на плана на Агенцията за 2019 година и намерението й да покрие територията на България с кадастрална карта на 99%.


Във връзка с това ще бъде удължено работното време на гишето към Агенцията, намиращото се общинската администрация, което към този момент е: вторник - следобед, и сряда - предиобед. Новото приемно време ще бъде два цели дни – вторник и сряда. Промяната на работното време се прави с цел да се подобри обслужването на гражданите.


От общината припомнят, че не получават никакви приходи от извършваните дейности в изнесеното работно място на Агенцията. Към днешна дата всички такси, които се плащат за различните услуги, постъпват в бюджета на държавната институция.


В средата на 2016 година Община Ботевград сключи договор с Агенцията за разкриване на изнесено работно място, което да спести време и средства, които гражданите трябва да отделят за пътуване до София.