От няколко месеца  защитената природна местност „Мухалница” се наводнява и Жабешкото блато обрасна с папур. Това застрашава  най-дългата миграцията на планинската жаба. Явлението е описано от учени и няма аналог в света. Преди две години общината пое инициатива да популяризира природния феномен, поканени бяха учени от БАН и откривателя на Жабешкото блато – доц. Владимир Бешков. Те препоръчаха блатото да бъде почистено от папура и да не наводнява. По инициатива на общината ВиК отстрани всички аварии по водопровода, заради които блатото се пълнеше с вода целогодишно.
От няколко месеца обаче проблемът се появи отново, за което алармираха еколози. Едно от деретата над блатото, в което никога не е имало вода, се появи постоянен приток. Независимо от сезона, от засушаванията  и пр. Дори и сега, когато от месеци не е валял дъжд, когато всички  реки, които се вливат в  Бебреш са почти пресъхнали, във въпросното дере водата нито се намалява, нито се увеличава – притокът е постоянен 24 часа в денонощието.
Оказва се, че в дерето се излива тръба, която минава под асфалтирана улица и явно излиза от имот в тази част на вилната зона „Зелин”, която се намира над блатото.  Според  живеещи в района, водата излиза от имота на депутата Мартин Тинчев, който има в двора си малко езерце. То се захранва с постоянно течаща вода.  Това се вижда от снимки, направени с дрон. Такова количество вода излиза и от тръбата, която се влива в дерето и наводява Жабешкото блато.
Според данни от общината собствениците на имоти в тази част на Зелин, в това число и депутатът Мартин Тинчев, не са абонати на ВИК, имат  договори с „Напоителни системи” и получават вода директно от язовир „Бебреш”.
Вчера общинското предприятие БКС  изчисти Жабешкото блато от папура. Проблемът с наводняването обаче си остава.
От общината ще сезират институциите, в чийто правомощия е да контролират и санкционират нарушения, свързани със защитени природни местности.