ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА НАЙДЕНОВА
И КОЛЕКТИВА НА ПГ „ТОДОР ПЕЕВ“ -  
ЕТРОПОЛЕ


УВАЖАЕМA ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,


За мен е удоволствие да поздравя Вас и Вашия колектив по случай патронния празник на Професионална гимназия „Тодор Пеев”- Етрополе.
С удоволствие изразявам своето възхищение от успешната работа и неуморния труд на Вас, учители и ученици.
Пожелавам на всички най-вече здраве, енергия и вдъхновение. Нека всяка следваща година Ви носи много  успехи, повече възможности за творчески изяви и заслужено признание. Нека с усилията и целеустремеността на вашите ученици да умножите успехите на Професионална гимназия „Тодор Пеев“ – град Етрополе.


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С уважение:
РОСИЦА ХРИСТОВА -
ВрИД Кмет на Община Етрополе