От вчера, 13.11.2019 г. до 15.11.2019 г., в продължение на три учебни дни, в СУ „Христо Ясенов” предстои провеждането на работна среща за обмяна на иновативни практики със  СУ "Летец Христо Топракчиев" гр.Божурище.
Срещата започна в Информационно-ресурсния кабинет с кръгла маса за обмяна на практически опит между начални учители на двете училища. Директорката на Етрополската гимназия Мила Манчева започна гостите с участието на училището в проект "Иновативно училище" по НП "Иновации в действие". Той се реализира от миналата учебна година с учениците от втори клас и ще продължи и през тази учебна година.
Тя запозна гостуващите учители и ученици  с основните елементи от структурата на СУ "Хр.Ясенов", условията на работата и използваните образователни платформи в учебния процес, свързани с реализирането на иновативните практики.
На срещата присъства ръководството на СУ „Христо Ясенов”, началните учители, които работят по проекта, както и начални учители и ученици от СУ "Летец Христо Топракчиев" гр.Божурище.
За следващите два учебни дни са предвидени поредица от посещения на уроци в часовете от ІІ и ІІІ клас, с иновативни практики. След всяко посещение ще се има   кръгла маса за обсъждане и обмяна на опит.
При приключване на работното посещение, на 15.11.2019 г., отново в  Информационно-ресурсния кабинет, се предвижда кръгла маса, на която да се направят съответните изводи и препоръки, свързани с иновацията.