Тихомир Найденов откри днешното заседание на ОбС, тъй като е един от инициаторите за неговото свикване. За председателстващ сесията бе избран Цветан Цолов, пред когото Георги Георгиев и Николай Велков от ДИБО, които не присъстваха на тържествената сесия, положиха клетва. Представител на ОИК Ботевград им връчи удостоверенията за общински съветници. След това съветниците пристъпиха към изпълнение на дневния ред, който е съставен само от една точка – избор на председател на местния парламент.