Със 17  гласа “за“, 8 “против“ и 4 “въздържал се“ Общинският съвет прие правила за избор на председател, предложени от д-р Марияна Горгачева от БСП. Съветниците избраха петчленна комисия, която да проведе процедурата. Тя е в състав: адв. Георги Донков /ГЕРБ/, Цветослав Захариев /ДИБО/, д-р Веселка Златева /БСП/, Цветан Миньовски - Коалиция "Алтернативата на гражданите" и е оглавена от Спасен Ценов /МИР/.


Постъпиха пет предложения за председател на ОбС: д-р Илин Черняшки – МИР, Сашко Везенков – ГЕРБ, д-р Марияна Горгачева – БСП, Цветанка Арбова - ДИБО, и Цветан Миньовски – Коалиция “Алтернативата на гражданите“. Последният обаче си направи отвод.