По време на днешния брифинг с местните медии, към кмета Иван Гавалюгов бе отправен въпрос как ще коментира първия бойкот на съветниците от опозицията. Ето какво заяви той по темата:   


Надявам се това да е изолиран случай. Защото всички декларираха,  че влизат в Общински съвет Ботевград, за да работят. Многократно съм споменавал какви са основните проблеми на нашата община, по които трябва да се работи и да се търсят решения от всички, включително и от общинските съветници, особено от представителите на управляващите партии. Шест са общинските съветници от ГЕРБ, които вместо да се чудят какви процедурни трикове да прилагат, за да забавят работата на Общинския съвет, да потърсят съдействие от партийната централа и да помогнат за осигуряване на средства за подмяна на водопроводите в общината. Мисля, че е във възможностите им и е редно да покажат на всички, че действително са се кандидатирали и са били избрани да помагат за решаване на проблемите на община Ботевград.


Не им прави чест на тези, които напуснаха заседателната зала. Мисля, че това не е добър знак за работата на Общинския съвет и за тяхното желание да се работи конструктивно. Присъстващите видяха, че няма реален повод те да напуснат. Не били съгласни с една абсолютно логична процедура по избор на председател, но те явно решиха, че това е повод да излязат. Не знам дали има подобен случай в историята на Общински съвет Ботевград. Да, случвало се е, но при други ситуации. Това е първо заседание, при което трябваше да се избере председател, за да може Общинският съвет да започне  работа. 


Категорично мога да твърдя, че това не са действия, породени от тяхно конкретно виждане как трябва да реагират в ситуацията. Това са предварително договорени, спуснати им действия от ръководствата на техните организации, местни коалиции или политически партии. Един съветник реши да каже, че не е съгласен с процедурата, дори я нарече опорочена. Не знам с какво точно беше опорочена една предварително гласувана процедура, одобрена от Общинския съвет. Този съветник стана и си тръгна,  последваха го още десет съветници, без да са изразили някакво несъгласие, без да е имало конфликтна ситуация, което говори за някаква преднамереност и предварително съгласуване на техните действия. Впоследствие още един общински съветник си намери повод да стане и да си тръгне. 


При всички положения това не се харесва на никого, на мен също. Като кмет на община Ботевград призовавам тези общински съветници да преосмислят позицията си и да бъдат активни участници в работата на Общински съвет Ботевград, тъй като те са избрани именно за това. Не случайни по време на първата тържествена сесия казах, че протягам ръка към всички съветници. Не гледам на нито един от тях като на опозиционно разположен, а към някои като на управляващи. Много бих искал да има други разгорещени дебати по същество по темите, по които се дискутират, да вземем най-доброто решение, независимо дали то е предложено от един, или друг общински съветник. В крайна сметка всички сме жители на общината, проблемите ни са общи. Много бих се радвал в работата на Общинския съвет и в дебатите по време на заседанията да се взимат най-правилните, най-разумните, най-рационалните решения. Аз бих си променил предварително внесен проект за решение, когато видя, че има по-добро решение на дадения казус 


Надявам се тези съветници да присъстват на следващото заседание и действително Общинският съвет да започне работи, тъй като проблемите са много и не търпят отлагане. Достатъчно дълго се проточи самата процедура по избор на председател, което попречи на провеждането на следващите процедури по избор на комисии. Преди да влезнат в заседателна зала, решенията на общината трябва да преминат през съответните комисии, а такива към момента няма. Надявам се на заседанието в понеделник да присъстват 29 съветници, които да дебатират по състава на комисиите и веднага след това да започне активното и ефективно действие от страна на този много важен орган на местното самоуправление – Общински съвет Ботевград.