Популистко е да се казва: Не пипайте цената на водата. Никой не иска да се увеличават разходите му, независимо за какво.  В цената на услугата – доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, има съответните разходи. Ако ВиК дружеството успее да ги защити пред Комисията за енергийно и водно регулиране, тя може да им ги признае в пълен или частичен размер. Това не бива да ни учудва. В крайна сметка инфлационните процеси през последните години оказват своето отражение върху всички видове стоки и услуги. Логично е, ако има увеличение на цената на тока, а има съоръжения, и то не малко, които работят с електроенергия при предоставяне на ВиК услугите, повишават се разходите за горива, газ, заплати, осигуровки. Не ни е приятно, и като граждани, и като ръководители на общината, въпросът  е дали това предложение за увеличение на цената е обосновано и аргументирано. 


Факт е, че повечето общини, включително и Община Ботевград, разбира се, правим основните инвестиции в подобряване на ВиК инфраструктурата, но това не са разходи, които влизат в цената на водата. Трябва да е много ясно на всички потребители. Ако тези разходи се правеха от ВиК дружествата, цената вероятно щеше да бъде много по-висока. В бизнес-плана на ВиК влизат всички разходи, включително и за инвестиции, а трябва да признаем, че те правят изключително малко инвестиции. Основно се ограничават в малко по-големи ремонти, доколкото ми е известно по техните критерии за инвестиции, всичко, което е над 10 метра подмяна на тръби. 


Така кметът Иван Гавалюгов коментира предложението на ВиК – София за увеличение на цената на водата от 2,56 лв. на кубик на 3,69 лв. с ДДС.


В отговор на въпроса каква по-мащабна инвестиция е правена в последно време от ВиК, той припомни, че преди няколко години бе  подменен довеждащ водопровод към село Скравена. През миналата година не е изпълнено инвестиционно намерение за подмяна на довеждащ водопровод от резервоарите на Новачене до водоразпределителната мрежа в селото. Причината е недостиг на средства и време. През настоящата година дружеството предвижда подмяна на водопровод в Зелин, който често аварира, но няма гаранция, че и това намерение ще бъде изпълнено.


“Има план на инвестициите, който за всяка община е свързан с три основни услуги – доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води. Може би в рамките на около 100 000 – 150 000 лева е инвестиционният план за община Ботевград на годишна база. Крайно недостатъчни за тази няколкостотин километра водопроводна мрежа. 


Община Ботевград усилено работи със собствени средства основно, с държавни и европейски за подмяна. Тук трябва да призная, че с Технически район – Ботевград към ВиК София правим съвместни дейности по подмяна на водопроводна мрежа. Общината осигурява материали, а ВиК дружеството се ангажира с работния процес. В село Врачеш имахме такава добра кооперативна дейност. В момента по този начин там се извършва подмяна на две канализации и се изгражда една, като средствата и материалите са от Общината. Но това са изолирани случаи.


ВиК операторите, както беше заявено в държавната политика, консолидирани 28 дружества, които добре да управляват, стопанисват и да инвестират най-вече в подмяната на ВиК инфраструктура, но това на практика не се случва. ВиК поддържа системата и инкасира. Една от основните причини преди години и община Ботевград да се присъедини към Асоциацията по ВиК и общинските активи да бъдат предоставени за стопанисване и управление на държавното ВиК дружество беше осигуряване на европейско и национално финансиране, което би дошло само при общини, които са част от консолидирана ВиК територия. В една степен тези наши очаквания се изпълниха, в друга – не. Давам пример с оперативна програма "Околна среда", където в предходния и настоящия програмен период ВиК операторите са бенефициенти. Вече има изготвено и внесено прединвестиционно проучване за територията на София област за проблематиката на ВиК инфраструктурата, на база на което трябва да се възложат проектиране и изпълнение на мерките, заложени в него. Оказва се, че в София област, по предварителна информация, ще бъдат отделени около 40 милиона лева само за проблеми, свързани с отвеждане на отпадните води – т.е. за канализация. 


Правилни са усещанията на хората, че от една страна услугата се вдига, но не се подобрява. Но от друга страна, за да съществува тази услуга, дори да беше общинското ВиК дружество, трябва да има увеличение на цената. Най-малкото защото се увеличават разходите за заплати, горива и други. Ключова роля в случая има КЕВР, която много внимателно трябва да разгледа искането, достоверността на заложените разходи“, коментира още кметът Гавалюгов.