В медийното пространство днес бе разпространен текст на съобщение от Григор Здравков - Българска Легия Антимафия, както и приложен към него аудиозапис, изпратени до главния прокурор на Република България, министър-председателя Бойко Борисов, председателя на ДАНС и до Етичната комисия на ПП ГЕРБ, относно извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК.


Ето пълния текст на съобщението, публикуван на страницата на сайта afera.bg:


ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Г-Н БОЙКО БОРИСОВ


До Председателя на ДАНС София бул. ”Черни Връх”45


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


за извършено престъпление


по смисъла на чл.209 от НПК


ОТ: Григор Вихров Здравков


Българска Легия Антимафия


София ул.“хан Аспарух“№18


УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР, Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,


С настоящото Ви уведомявам за известни ми факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за извършени престъпления от лица, разполагащи с политическо и обществено влияние в страната, по-точно в региона на Ботевград, срещу изборното законодателство.


Считам, че в случая има предположение за неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица, с които са свързани подотчетните по-долу лица.


Считам, че в случая също може да се разкрие и ръководство и участие на организирана престъпна група по смисъла на чл.321 от НК, с цел манипулиране на избори за местна власт 2019.


Също така с настоящото Ви уведомявам за известни ми факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за потенциален конфликт на интереси, търговия с влияние и евентуални изборни закононарушения от страна на лице(лица), разполагащо с достатъчно политическо влияние, както лично, така и чрез свързани с него лица в региона на Ботевград.


Също така с настоящото Ви уведомявам за известни ми факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за потенциален конфликт на интереси, търговия с влияние.


Също така притесненията ни са, че в случая се навежда на основателни съмнения за възползване от служебно положение и търговия с влияние за дълъг период от време и извършени престъпления по чл. 283 от НК.


УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР, Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ


С оглед на гореизложеното и упражнявайки правомощията, които имате съгласно Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, Ви моля да считате настоящото като съобщение за извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК и да предприемете необходимите действия за извършване на предварителна проверка по случая. В случай, че се разкрият данни за извършени престъпления от някои от цитираните в изложението лица, Ви моля да предприемете необходимите действия за образуване на наказателно производство.


В Ботевград, в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, на 21.10.2019 год. е свикано събрание на училищното настоятелство и служителите по искане на директора на училището г-жа Петя Кочкова. Пред повече от 60 присъстващи Петя Кочкова открито и безцеремонно приканва (агитира) хората да гласуват за ПП ГЕРБ и в частност най-вече за лицето Георги Даринов Донков. Същата (Кочкова) раздава агитационни материали, наподобяващи попълнена бюлетина. Прилагам копие от същата.


КАК ГЕРБ ПРАВИ ИЗБОРИ: ДИРЕКТОРКА НА УЧИЛИЩЕ БЕЗЦЕРЕМОННО ПРИКАНВА ДА ГЛАСУВАТ ЗА ГЕРБ И РАЗДАВА ПОПЪЛНЕНА БЮЛЕТИНА!


Събранието е проведено в учителската стая на ОУ, Агитацията също е провеждана там, както и на цялата територия на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“. Интересен факт е че Георги Донков има съпруга (Ева) Евелина Донкова, същата е зам. -директор на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“. Г-н Георги Даринов Донков е председател на училищното настоятелство . Прилагам един брой звуков файл под име 20191021_131949.mpeg4. m4a и големина 11,1 MБ (11 702 825 байта) (запис), който потвърждава написаното по-горе. Записът е правен на 21.10.2019 в 13.10 часа. Считам , че са нарушени редица членове и текстове от различни законодателства, както и всякакви морални и етични норми.


Баскетболист, лекар и юрист водят листата на ГЕРБ-Ботевград


Баскетболната легенда Сашо Везенков води листата за общински съветници на ГЕРБ в Ботевград.


Втори е лекарят д-р Георги Канзов, управител на диагностично-консултативния център „Св. Анна“ – добре познато име на жителите на Ботевград и на цяла Софийска област.


Юристът Георги Донков е трети. Той е уважаван адвокат, както и експерт в местно самоуправление, председател на училищното настоятелството на училище „Н. Й. Вапцаров“.


Росица Милчева заема четвъртото място в листата на ГЕРБ. Досега тя беше зам.-председател на Общинския съвет на Ботевград след години работа като експерт в общинската администрация.


Пети е Кирил Руневски, който ръководи контрола на качеството на лекарствата, произвеждани от една от българските фармацевтични компании.


Иван Николов е дългогодишен учител и директор на Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ – шести в листата.


Теодор Пеев е управител на транспортна фирма и е на седмо място в листата на ГЕРБ за общински съветници.


Осми е Димитър Романов – предприемач с дълъг опит в земеделието и в управлението на собствен бизнес.


Пламен Трънски е спортист и треньор по таекуондо от дълги години, работил с много от децата на Ботевград. Той заема девета позиция в листата.


Десети е Тихомир Николов, ръководител на Северозападния експлоатационен район Ботевград към “ Булгартрансгаз”.


ГЕРБ-Ботевград участва с пълна листа за общински съветници в избори’ 2019. Общото между тях е желанието им местната власт да бъде по-чувствителна към гражданите, отговорна и честна към общността, а общината да се развива по-добре и по-бързо.


Кандидатите за общински съветници са професионалисти от всички области на живота. Сред тях има уважавани учители, лекар, инженери, икономист, предприемачи, спортисти, експерт по сигурността.


Ето и пълния състав на листата за общински съветници от ГЕРБ:


1.Сашко Михайлов Везенков


2.Георги Кръстев Канзов


3.Георги Даринов Донков


4.Росица Георгиева Милчева


5.Кирил Тодоров Руневски


6.Иван Константинов Николов


……………………………………


София 06.12.2019


С уважение: Григор Здравков


Българска Легия Антимафия


 


София, Пл. България 1, НДК Административна сграда, ет. 17. ПП ГЕРБ, ЕТИЧНА КОМИСИЯ


Уважаеми дами и господа членове на Етичната комисия на ПП ГЕРБ


Във връзка с дадените Ви правомощия от последния конгрес на ПП ГЕРБ и последващото заседание на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ Ви Изпращам сигнал по компетентност


В сигнала подробно са описани евентуални нарушения на закона и моралните норми на РБ, от Ваши членове, заемащи ръководни постове на средно ниво в ПП ГЕРБ . Моля на Ваше заседание да разгледате подадения от мен сигнал заедно с копията от документи, касаещи същия. Считам,че има в сигнала и записа, приложен към него, достатъчно данни за манипулиране на изборите в град Ботевград от Петя Кочкова , Георги Даринов Донков и Ева Донкова.


Моля, ако прецените, че съществуват съмнения за нарушения на законите на РБ от този (тези) Ваш член да уведомите Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ, и най-вече компетентните органи на РБ. Въпреки подробно описаните получатели на текста по-долу моля да приемете този сигнал с всичките произтичащи от това задължения като:


С Ъ О Б Щ Е Н И Е за извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК


Моля да бъда уведомен официално за последващите действия и решения на Етичната комисия. Също така мога да дам допълнителна


информация и доказателства относно други действия и поведение на


този Ваш член(членове) и приближени до него лица, включително и


други ръководни кадри на средно ниво в ПП ГЕРБ, предполагащи грубо погазване на законите, етичните и морални норми в РБ.


Прилагам текст сигнал до компетентни органи и приложения: аудио запис и агитационни материали.


София 06.12.2019


Григор Здравков


Българска Легия Антимафия


ЗАПИСЪТ МОЖЕ ДА ЧУЕТЕ ТУК: https://antimafia.bg/2019/12/06/как-герб-прави-избори-директорка-на-уч/