Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров с позиция относно цената на водата.


Публикуваме позицията без редакторска намеса:


По повод заявеното провеждане на граждански протест на 16 декември в Самоков пред сградата на „ВиК“ с искане за ревизия на повишението на цената на водата, както и отговор от екплоатационното дружество относно формирането на цената й, и поканата на организаторите да присъства представител на областна администрация, съм длъжен да споделя като областен управител и председател на Асоциацията по ВиК следното:


Оспорил съм с Жалба от 14.11.2019 г. в Административен съд София – град, Решение №БП-Ц-8/30.10.2019 г на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което е одобрен на „ВиК“ ЕООД, гр. София, бизнес план за развитието на дейността на ВиК като оператор за регулаторен период 2017 -2020 г. Считам, че решението е незаконосъобразно, поставено пред съществени нарушения на материалния закон и административнопроцесуалните правила.


Източник: Областна администрация